transportbestilling

Transportbestilling handler om hvordan man kan bestille godstransporttjenester. Tidligere var et muntlig løfte fra person til person den avtalen man trengte for å få gjennomført et transportoppdrag. I dag bruker man fraktbrev for å beskrive oppdraget. Fraktbrevet er en avtale om frakt av varer på visse betingelser.

Den som utfører bestillingen kan kalles transportbestiller. Dette kan være en vareeier, speditør, transportør, grossist eller annen forretningsdrivende. Offentlige bestillere er også en egen kategori.

Bestilleren er medansvarlig for at transportoppdraget skjer på lovlig måte og må passe på at transportutøver overholder lover og regler som gjelder på transportområdet, blant annet forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler, kjøre- og hviletidsreglene, arbeidsmiljøloven og en rekke spesialregler avhengig av godstype, transportmiddel, med mer.

Bestemmelser og tilsyn

Transportretten inneholder flere lover og regler for transportområdet. Noen lovkrav er obligatoriske, som gjør at brudd på disse kan medføre bøter eller straff. Veitransport skal skje etter lov om vegfraktavtaler samt flere konvensjoner og avtalte regler.

Transportdokumentet (fraktbrevet) viser fraktavtalens innhold mellom selger/kjøper og transportør. Transportdokumentet er en kvittering som viser hvor mange kolli er blitt lastet opp og hvor mange kolli som er mottatt av kjøper samt om det er skader på godset ved lasting eller lossing. Skader noteres på transportdokumentet. Dokumentene utstedes av transportør eller speditør..

Det føres tilsyn med aktørene i godstransport for å sikre at næringen følger lover og regler. Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, Politidirektoratet, Tolletaten, Skatteetaten, Mattilsynet med flere har ansvar for tilsyn på egne fagområder.

Bestilleren kan undersøke om transportselskapet er registrert i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret og løyveregisteret. God registrering i disse registrene sier noe om selskapets seriøsitet. Transportbestiller må i sin kravspesifikasjon opplyse om det kreves spesielle tillatelser, dispensasjoner, forsikringer, HMS-tiltak eller sertifiseringer. Dersom det er mangler ved leveransen eller utstyr og kompetanse til sjåføren risikerer man at mottaker nekter å ta i mot godset.

Internasjonale bestemmelser

Incoterms, utarbeidet av det internasjonale handelskammeret, er en oversikt over ulike leveringsbetingelser som gjelder i godstransport. Reglene skiller mellom selgers risiko og kostnadsansvar og kjøpers risiko og kostnadsansvar.

Incoterms er en internasjonal standard som benyttes til å tolke partenes ansvar. Incoterms har flere typer leveringsbetingelser. Eksempler:

  • Ex Works: kjøperen skaffer transport, betaler alle kostnader og har totalansvar for transporten.
  • FCA (Free Carrier): selger leverer varene på avtalt sted og har totalansvar for transporten.
  • FAS (Free Alongside Ship): selger leverer varene til skip i angitt havn og betaler eksportfortolling. Kjøper ordner transporten og er ansvarlig for transporten.
  • FOB (Free on Board): selger er ansvarlig inntil varene er levert ombord i skipet og ordner eksportfortolling. Kjøper har samme ansvar som ved FAS.

Incoterms deles gjerne i fire grupper for regelverk med detaljert ansvar for kjøper og selger. For alle som eksporterer eller importerer varer er kunnskap om dette regelverket meget viktig.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Einar Spurkeland, Transportbestilleren, Fagbokforlaget 2018

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg