mattransport

Mattilsynet har tilsyn med transport av mat følger de regler som gjelder.

Sjømat

Artikkelstart

Mattransport er næringsmiddelvirksomhet og omfattet produksjon, håndtering, lagring, og omsetning av næringsmidler. Krav til håndtering av matvarer på lager for oppbevaring, og under transport er like.

Speditør og transportør har ansvar for at reglene for transport følges. Transportørene har plikt til å følge de reglene som gjelder for hvert enkelt transportoppdrag. Avsender skal sikre varene på en riktig måte ved håndtering og under transport gjennom tilstrekkelig emballasje og god merking. Det er også krav om at produktene skal kunne spores. Hensikten med sporbarhet er å kunne spore opp hvor et produkt kommer fra. Virksomhetene må sikre sporbarheten for sitt produkt.

Mattilsynet fører tilsyn med at transport av matvarer gjøres slik reglene krever.

Hygieneforskriftene krever at transportmidler skal være egnet til transport av næringsmidler:

  • ha en hygienisk standard som beskytter næringsmidlene mot forurensning
  • være bygget og utformet slik at de kan rengjøres og om nødvendig desinfiseres på en tilfredsstillende måte
  • konstruert og utstyrt slik at de er i stand til å oppfylle temperaturkrav til varene som transporteres

Personer som jobber med transport og rengjøring av transportutstyret skal ha opplæring i mattrygghet og regelverk, også opplæring i rengjøringsprosedyrer og hygienekrav til produkter som skal fraktes.

Det er ingen betingelse at transportmidlene bare brukes til transport av næringsmidler, men forskriftskrav for de enkelte næringsmidler må overholdes. Transport av lett bedervelige næringsmidler har strengere regler for transport enn holdbare og bestandige næringsmidler.

Rengjøring av transportmidler, innpakking og emballering av varene skal sikre at næringsmidlene ikke blir forurenset eller ødelagt under transporten.

Varenes emballering, isolering og plassering i transportmidlet er viktig for at varenes ulike behov blir ivaretatt. Omlasting av næringsmidler mellom transportmidler der varene oppbevares i kortere tid utenfor transportmidlet, er tillatt dersom krav til ubrutt kjølekjede er ivaretatt.

Eksempelvis kan man transportere poteter, frukt og grønnsaker sammen med lett bedervelige næringsmidler som kjøtt og fisk, eller dypfryste næringsmidler forutsatt at hygienereglene overholdes. Dersom transportmidlene/containere brukes til transport av noe annet enn næringsmidler, eller til transport av ulike næringsmidler samtidig, skal produktene holdes godt adskilt.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg