Varebil, varebil (teknisk definisjon Bil gruppe N1) er en "Bil for godsbefordring med tillatt totalvekt ikke over 3500 kg." En varebil kan videre ha kun én seterekke, med godsrom eller lasteplan bak. Bak setene må det være fast skillevegg. Godsrommet eller planet må kunne romme en rettvinklet kasse (i bilkretser ofte kalt "statskassa") med lengde/bredde/høyde 140 x 90 x 105 cm. Varebiler er registrert på grønne skilter. En varebil med åpent plan kalles gjerne pickup.