Powers og et U-2-fly
1. mai 1960 satte piloten Francis Gary Powers seg i det amerikanske Lockheed-flyet U-2 i Peshawar, Pakistan for å foreta et spionasjeoppdrag over Sovjetunionen. Meningen var å lande i Bodø, men slik gikk det ikke. Flyet ble skutt ned og oppdraget avslørt. Powers ble fengslet og satt i sovjetisk fangenskap i to år. Episoden forverret forholdet mellom USA og Sovjetunionen.
Av /Russlands forsvarsdepartement.
Lisens: CC BY 4.0
Lockheed U-2A

Et fly av samme typen som det som ble skutt ned i U-2-episoden.

U.S. Air Force photo.

U-2-episoden var en politisk og militær konflikt mellom Sovjetunionen og USA under den kalde krigen, som begynte da det amerikanske rekognoseringsflyet U-2 ble skutt ned over Sovjetunionen 1. mai 1960. Flyet var på spion- og rekognoseringsoppdrag over Sovjetunionen fra Peshawar i Pakistan, og planen var å lande i Bodø. Flyet ble fløyet av piloten Francis Gary Powers i over 70 000 fots høyde.

Faktaboks

Også kjent som

U2-affæren, U2-krisen, engelsk U-2 incident

Oppdraget var det siste av en rekke amerikanske spionoppdrag siden 1956, som til da hadde unngått sovjetisk luftforsvar fordi de fløy så høyt. 1. mai 1960 klarte imidlertid Sovjetunionen å skyte ned flyet, noe som økte konfliktnivået mellom de to supermaktene.

Episoden fikk vidtrekkende internasjonale konsekvenser. Utover å involvere USA og Sovjetunionen ble også Kina, Storbritannia og Frankrike berørt. Pakistan og Norge ble berørt fordi de var baser for de amerikanske spionflygningene. På kort sikt førte U-2-episoden til at firemaktskonferansen som var planlagt i Paris i midten av mai mellom USA, Sovjetunionen, Storbritannia og Frankrike ble avlyst av den sovjetiske lederen Nikita Khrusjtsjov. Dermed forsvant håpet om en internasjonal nedrustningsavtale.

Bakgrunn

Khrusjtsjovs reformpolitikk

Nikita Khrustsjov

Nikita Khrusjtsjov søkte aktivt avspenning, også fordi han ønsket å omdisponere ressurser fra det sovjetiske forsvaret til sivil sektor. Samtidig førte Khrusjtsjov en aggressiv retorikk ovenfor særlig den vestlige verden, delvis for å dekke over sin utenrikspolitiske snuoperasjon.

Av /NTB Scanpix ※.

Etter Josef Stalins død i 1953 ble han etterfulgt av et kollektivt lederskap i Sovjetunionen, som gikk bort fra Stalins konfrontasjonslinje mot USA og la fram doktrinen om fredelig sameksistens (peaceful co-existence) i stedet. Tanken var at ved å unngå militær konfrontasjon med amerikanerne og påfølgende atomkrig, ville det kommunistiske systemet gå seirende ut av en ideologisk kappestrid med amerikanerne.

Dette ble forsterket da Nikita Khrusjtsjov ble den dominerende lederen av Sovjetunionen fra 1956. Han søkte aktivt avspenning, også fordi han ønsket å omdisponere ressurser fra det sovjetiske forsvaret til sivil sektor. Samtidig førte Khrusjtsjov en aggressiv retorikk ovenfor særlig den vestlige verden, delvis for å dekke over sin utenrikspolitiske snuoperasjon.

Etter den vellykkede oppskytingen av satellitten Sputnik 1 den 4. oktober 1957, påsto han at Sovjetunionen produserte raketter som pølser, altså i store mengder. U-2-flyvningene avslørte at Krustsjovs påstander var oppspinn. Det at amerikanerne fritt kunne invadere sovjetisk luftrom var selvsagt en torn i øyet på de sovjetiske lederne, også Khrusjtsjov. Like fullt fortsatte han tilnærmingen til USA. Høydepunktet var Khrusjtsjovs besøk i USA høsten 1959, hvor han inviterte den amerikanske presidenten til gjenvisitt i Sovjetunionen til året etter. Dette betegnes som det som skulle kunne bli détente, eller avspenningspolitikk, som hvis den lyktes ville forhindre en atomkrig mellom maktene.

Intensjonen var at den planlagte firemaktskonferansen mellom USA, Sovjetunionen, Frankrike og Sovjetunionen i mai 1960 skulle resultere i en reell nedrustningsavtale. Men dit kom man aldri, fordi Khrusjtsjov avbrøt konferansen før den begynte, og la skylden ubetinget på amerikanernes provokatoriske U-2-flyvninger, som russerne fra 1. mai 1960 hadde konkret bevis for. Men Krustsjov var ikke bare presset etter U-2-flyvningene, men også fra konservative krefter i Sovjetunionen, særlig militære, og motstand fra Kina.

Kina og den sovjetiske reformpolitikken

Mao og Khrusjtsjov
Etter den 20. partikongress i Moskva i 1956 og «avstaliniseringen» ble forholdet mellom Sovjetunionen og Kina dårligere. Kina og Mao Zedong tok avstand fra Nikita Khrusjtsjovs forhandlingspolitikk overfor vestmaktene. På dette bildet, fra feiringen av tiårsjubileet for Folkerepublikken i 1959, hersker det imidlertid tilsynelatende en god tone mellom de to statslederne.
Av /NTB Scanpix.

Mao Zedong og hans kommunistparti hadde tatt kontroll over Kina i 1949. Så lenge Stalin levde, hadde Mao lite annet valg enn å underordne seg ham og det sovjetiske kommunistpartiet. Men etter Stalins død oppstod en intens strid mellom Sovjetunionen og Kina om hvem som skulle ha ledelsen over den kommunistiske verden. Mao så seg selv som en genuin revolusjonær, men betraktet Khrusjtsjov mer som en «apparatsjik», en kommunistisk funksjonær eller byråkrat, som aldri hadde ledet en revolusjon.

Mens Mao og Kina fortsatt var i en revolusjonær fase, likte de kinesiske lederne dårlig Khrusjtsjovs oppgjør med personkulten rundt Stalin og Sovjetunionens dreining i en mer reformistisk retning. Dette stod i kontrast til Kina, hvor personkulten omkring Mao nådde stadig nye høyder. Sett fra Kina var den sovjetiske tilnærmingen til den amerikanske erkefienden fullstendig uakseptabel, noe de kinesiske lederne ga høylytt uttrykk for.

For Khrusjtsjov lå ikke bare hans tilnærming til USA i potten, men at også Sovjetunionen potensielt kunne miste lederskapet av den kommunistiske verdenen til Kina. Khrusjtsjov måtte derfor overvinne store vansker for å lykkes med å få til en nedrustningsavtale med USA.

Eisenhower og avspenning

Dwight D. Eisenhower
Da Dwight D. Eisenhower (Det republikanske partiet) ble innsatt som USAs president i januar 1953, søkte opprinnelig han og hans administrasjon å holde en konfrontasjonslinje mot Sovjetunionen. Han ble derfor overrasket da det nye sovjetiske lederskapet etter Stalin annonserte den nye utenrikspolitiske doktrinen fredelig sameksistens.
Av /NTB scanpix.

Da Dwight D. Eisenhower (Det republikanske partiet) ble innsatt som USAs president i januar 1953, søkte opprinnelig han og hans administrasjon å holde en konfrontasjonslinje mot Sovjetunionen. Presidenten og hans administrasjon ble derfor overrasket da det nye sovjetiske lederskapet etter Stalin annonserte den nye utenrikspolitiske doktrinen fredelig sameksistens. For første gang på ti år møttes maktene i Genève i 1955. Selv om ikke mye ble oppnådd, snakket man om «ånden fra Genève». Internasjonalt ble det tent et håp om at det var mulig å få til nedrustning og avspenning.

Den gjensidige frykten og mistenksomheten mellom maktene var likevel fortsatt stor. Fra amerikansk side ble den ikke mindre da Sovjetunionen var først ute i verdensrommet med Sputnik 1-satellitten. Mistenksomheten fikk ytterligere næring ved Khrusjtsjovs uhemmede skryting av at Sovjetunionen hadde og produserte store mengder interkontinentale raketter. For Det demokratiske partiet i USA ble dette en gavepakke; de beskyldte presidenten og republikanerne for at de hadde neglisjert det amerikanske forsvaret og latt Sovjetunionen skaffe seg en overlegenhet i atomstridshoder.

Ved hjelp U-2-flygningene visste imidlertid president Eisenhower at dette ikke var tilfelle. Faktum var at det amerikanske forsvaret var det sovjetiske totalt overlegent. I perioden 1956–1960 økte mengden amerikanske atomstridshoder fra 6000 til 18 000. Paradokset for Eisenhower var at selv om han hadde denne informasjonen, kunne han ikke offentliggjøre den fordi U-2-flygningene var hemmelige.

Grunnlaget for en framtidig nedrustningsavtale i Paris i mai 1960 var som vi har sett temmelig ustadig, men i 1960 var Eisenhower i sitt siste fulle år som president. Hans største ønske var å kunne etterlate seg en freds- eller nedrustningsavtale. Nedskytningen av U-2-flyet viste seg å gjøre dette umulig. En kan spørre seg hvor gjennomtenkt det var av Eisenhower, når han la så mye vekt på Pariskonferansen, å autorisere en U-2-flygning bare 14 dager før konferansen skulle begynne.

Nedskytingen av U-2-flyet

Francis Gary Powers
Flyet ble fløyet av piloten Francis Gary Powers. Etter at flyet hadde blitt skutt ned, ble han fengslet og satt to år i sovjetisk fangenskap.
Francis Gary Powers
Av /RIA Novosti 𝒲.
Lisens: CC BY SA 3.0

1. mai 1960 satte piloten Francis Gary Powers seg i det amerikanske Lockheed-flyet U-2 i Peshawar, Pakistan for å foreta et rekognoseringsoppdrag, eller et spionasjeoppdrag, over Sovjetunionen. Han fløy i 70 000 fots høyde og skulle ta bilder av sentrale sovjetiske militære installasjoner. Meningen var å lande i Bodø. Men slik gikk det ikke.

U-2-flyene hadde utført oppdrag over Sovjetunionen siden 1956, og selv om Sovjetunionen hadde observert flyvingene, hadde de ikke vært i stand til å skyte dem ned fordi de fløy så høyt. Men denne gangen lyktes de. U-2-flyet ble truffet av et sovjetisk missil og styrtet nær Sverdlovsk. Den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA, som organiserte flygningene, regnet med at hvis flyet ble truffet av antiluftskyts, ville flyet sprenges i fillebiter fordi U-2 hadde en innebygd sprengladning. I så fall ville piloten bli drept. Hvis piloten mot formodning overlevde en nedskyting, lå det en sterk indirekte oppfordring fra CIA om at han skulle begå selvmord. Han hadde med seg en skjult giftsprøyte for dette formålet.

Begge CIAs kalkyler slo feil: Flyvraket ble funnet delvis intakt og Powers overlevde flystyrten uten å begå selvmord. Da flyet forsvant fra radaren, ga CIA først ut en dekkhistorie om at et amerikansk værobservasjonsfly hadde kommet ut av kurs og muligens havarert i grenseområdet mellom Tyrkia og Sovjetunionen.

Tilsynelatende var nedskytningen av U-2-flyet bare nok en episode i den endeløse spionkrigen mellom USA og Sovjetunionen under den kalde krigen, men episoden fikk ringvirkninger langt ut over dette.

Konsekvenser

Powers i retten
Francis Gary Powers (til høyre) i en rettssal i Moskva, august 1960. Han satt fengslet i Sovjetunionen i to år etter U-2-episoden.

Da flyvraket ble funnet og Powers tatt til fange, gav det i kombinasjon med den falske amerikanske dekkhistorien Khrusjtsjov et kraftig propagandaverktøy og politisk redskap mot USA. Med den sterke hjemlige motstanden mot nedrustning og opposisjonen fra Kina ga nedskytningen ham den ryggdekningen han trengte for å avlyse Pariskonferansen og torpedere en mulig nedrustningsavtale.

Eisenhower på sin side fikk aldri den nedrustningsavtalen han ønsket. På grunn av hemmeligholdet rundt funnene av U-2, kunne Det demokratiske partiet kjøre valgkamp på at USA var underlegne Sovjetunionen i rakettkappløpet mellom dem («the missile gap»), som igjen var et viktig bidrag til den knappe demokratiske seieren ved presidentvalget i 1960. Détente ble utsatt i over ti år. Først da Richard Nixon ble president, kunne USA og Sovjetunionen i 1972 undertegne en nedrustningsavtale.

Krustsjovs vaklende politikk gjorde ingenting for å forbedre forholdet til Kina, men bidro til et endelig brudd mellom partene i 1962. Da var det kinesisk misnøye med det som så ut som russisk ettergivenhet under Cubakrisen som var den utløsende faktor.

U-2-episoden forsuret forholdet mellom USA og Pakistan, som følte seg misbrukt av amerikanerne. I tillegg måtte Pakistan unnskylde seg ovenfor Sovjetunionen.

Norge hadde gitt amerikanerne tillatelse til å bruke Bodø, men bare hvis U-2 fløy over internasjonalt farvann. Den amerikanske forespørselen ble sendt til etterretningssjef Vilhelm Evang. Han informerte forsvarsminister Nils Handal, som igjen videresendte informasjonen til regjeringens sikkerhetsutvalg, hvor også statsminister Einar Gerhardsen var medlem. Gerhardsen og Handal benektet likevel et hvert kjennskap til flygningene. Episoden er fortsatt hemmeligstemplet av norske myndigheter. På tross av at tillatelse ble gitt og at regjeringen hadde åpenbar kunnskap om flygningene, protestere Norge ovenfor USA. Dette sannsynligvis i et forsøk på å mildne eventuelle sovjetiske represalier.

Storbritannia måtte leve i skyggen av opprustningen i enda et tiår. Den britiske statsministeren Harold Macmillan hadde søkt tilnærming til Moskva uavhengig av USA, men han og hans etterfølgere valgte deretter å koordinere politikken med USA. Nettopp den stadig tettere angloamerikanske alliansen ble frigjørende for den franske presidenten Charles de Gaulle. I løpet av 1960-tallet utviklet han en utenrikspolitikk stadig mer uavhengig av USA, og søkte på basis av denne en fransk tilnærming til Sovjetunionen.

Francis Gary Powers fikk vende hjem til USA etter to år i russisk fangenskap.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg