Funksjonær, eldre betegnelse på arbeidstaker som utførte kontorarbeid, i motsetning til arbeidstakere som utførte fysisk arbeid.