Funksjonær er en eldre betegnelse på arbeidstaker som utførte kontorarbeid, i motsetning til arbeidstakere som utførte fysisk arbeid. Betegnelsen ble brukt i navnene på flere tidligere fagforeninger, som Norges Funksjonærforbund og Funksjonærenes Sentralorganisasjon.