Stridshode, den destruktive delen, eller våpendelen, på missiler eller torpedoer. På taktiske ballistiske missiler kan stridshodet være konvensjonelt, nukleært, kjemisk eller biologisk. Strategiske ballistiske missiler/langdistansemissiler (rekkevidde over 5500 km) er vanligvis utstyrt med flere nukleære stridshoder, MRV (Multiple Re-entry Vehicles). Hvis de flerdelte stridshodene er selvstyrte mot individuelt utplukkede mål, kalles de MIRV (Multiple Independently-targetable Re-entry Vehicles). Sammen med stridshodene vil langdistansemissiler ofte medføre narrestridshoder som gir stort sett samme indikasjoner som ekte stridshoder på fiendens radarskjermer. Stridshodet på forsvarsmissiler vil kunne være nukleære (ved bruk utenfor atmosfæren), konvensjonelle (fragmenteringshoder) eller av anslagstypen (HTK, Hit-to-Kill-stridshoder, der kun bevegelsesenergien benyttes). Se også missil.