Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Strand, kommune i Rogaland fylke, i Ryfylke, rett øst for Stavanger. Strand omfatter halvøya mellom Fognafjorden/Årdalsfjorden og Idsefjorden, landet på sørsiden av Idsefjorden, samt heiene østover til Tysdal, likeledes en del øyer utenfor; størst er Idse (5,2 km2), Idsal (3,2 km2), Hidle (Sør-Hidle, 1,4 km2) og Heng. Strand grenser til Hjelmeland i nordøst og Forsand i sørøst og sør.

Strand ble opprettet som kommune i 1837 da det lokale selvstyret ble innført. Kommunen hadde uendrede grenser frem til 1965 da landet på sørbredden av Årdalsfjorden ble overført fra daværende Årdal kommune.

Berggrunnen på fastlandet lengst vest i Strand samt på øyene Heng og Hidle består av magmatiske bergarter, særlig ulike gneiser av antagelig grunnfjellsalder. Bergartene i dette området er vesentlig omdannet i kaledonsk tid. På fastlandet øst for en linje Jørpeland-Bjørheimsbygda, samt på øya Idsal, består berggrunnen vesentlig av øyegneis/øyegranitt, også her av grunnfjellsalder, men i vesentlig mindre grad påvirket i kaledonsk tid. I overgangen mellom de to områdene går et belte av fyllitt og glimmerskifer fra Jørpelandsområdet nordover til Årdalsfjorden, samt på øya Idse. Disse bergartene er av kambrosilurisk opprinnelse, men er omdannet i kaledonsk tid. Landskapet er svært kupert og når opp til 774 moh. (Heiahornet) øst i kommunen.

En lang, rettlinjet dal med et par store vann (Bjørheimsvatnet og Tysdalsvatnet) skjærer seg nordøstover fra Tau; ellers er terrenget nokså uoversiktlig med mange vann og småelver. De viktigste jordbruksarealene finner man i skiferområdene i Bjørheimsbygda i dalen innenfor Tau, på sørbredden av Årdalsfjordens ytre del, samt rundt Jørpeland.

Bosetningen er i vesentlig grad konsentrert til kysten på ytre del av halvøya, særlig til tettstedene (innbyggertall 2013): Jørpeland (administrasjonssenter, 6640) og Tau (3004). I alt 81 prosent av kommunens innbyggere bor i tettsteder (2013) mot 87 prosent for fylket som helhet.

Strand har hatt en jevn befolkningsvekst siden krigen; i tiårsperioden 2004-14 økte den med gjennomsnittlig 1,6 prosent årlig (1,7 prosent i hele fylket). Kommunens stabile befolkningsvekst over lang tid må i en viss utstrekning tilskrives nærheten til Stavangerområdet (kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola). I 2013 hadde 23 prosent av de bosatte yrkestakerne i Strand arbeid i dette området, 16 prosent i Stavanger alene.

Næringsgrunnlaget har tradisjonelt vært sterkt dominert av tidligere Stavanger Staal AS' (nå Scana Steel Stavanger AS) virksomhet på Jørpeland, en bedrift som produserer spesialstål, og som i 2011 hadde 30 prosent av industrisysselsettingen i Strand. Viktigste industribransjer for øvrig er verkstedindustri, særlig metallvare- og maskinindustri og næringsmiddelindustri (blant annet Tau Mølle) med henholdsvis 44 prosent og 14 prosent av industriens sysselsatte. Industriområde blant annet i Nordmarka nord for Tau.

Allsidig jordbruk med storfe- og sauehold samt fruktdyrking som viktigste driftsformer. Skogen betyr etter vestlandsforhold en del for gårdsdriften. Større settefiskanlegg for laks i Tauvågen (Lerøy Vest AS).

Strand er er en liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 124 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er ni kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 281 meter.

Gjennom Strand går Rv. 13 (Ryfylkeveien). Den følger kysten nordover til Tau; derfra Tauelvas dalføre videre. Broforbindelse til Idse og Idsal. Bilferge Tau–Stavanger, hurtigbåtforbindelse til Stavanger fra Jørpeland og Tau.

En fergefri forbindelse med Stavangerområdet er under utbygging (Ryfast). Denne går fra Solbakk, som ligger mellom Tau og Jørpeland, via Hundvåg, en av øyene i Stavanger, og videre til fastlandet noe sør for bysenteret i Stavanger. Solbakktunnelen på 14 km vil bli verdens lengste undersjøiske veitunnel. Prosjektet ventes ferdig i 2018/19.

Tau har videregående skole og brann- og havarisenter for oljevirksomheten. I sør nær grensen til Forsand er den kjente turisthytta Preikestolhytta hvorfra det går merket sti til Preikestolen.

Strand hører til Sør-Vest politidistrikt, Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Ryfylke regionråd sammen med FinnøyForsandHjelmelandSauda og Suldal.

Strand kommune tilsvarer de to soknene Jørpeland og Strand i Ryfylke prosti (Stavanger bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Strand til Ryfylke fogderi i Stavanger amt.

For statistiske formål er Strand kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 26 grunnkretser:

  • Jørpeland: Idse, Botne, Tungland, Selemork, Førlandsnuten, Fullshammaren, Klåvsteinsbekken, Resahaugen, Førland, Jørpeland, Vågen, Nedre Fjelde, Øvre Fjelde, Barkve, Barka
  • Tau: Heia, Strand/Tjøstheim, Prestegarden, Ugelia, Nordre Tau, Nordmarka, Bjørheimsbygd, Voster, Kjøllevik, Fiskå, Sørskår

Kommunevåpenet (godkjent 1973) har tre røde vasshjul, to over ett, mot en sølv bakgrunn; symboliserer vannkraft, en viktig ressurs i Strand både i dag og i før-industriell tid.

Navnet er opprinnelig gårdsnavn, etter beliggenheten ved sjøen.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.