Strand

Strand er en kommune i Rogaland fylke, i Ryfylke, rett øst for Stavanger. Strand omfatter halvøya mellom Fognafjorden/Årdalsfjorden og Idsefjorden, likeledes landet på sørsiden av Idsefjorden, fra 2020 helt frem til Lysefjorden. Til Strand hører også heiene østover til Tysdal og en del øyer i fjorden i vest; størst av disse er Idse (5,2 km2), Idsal (3,2 km2), Hidle (Sør-Hidle, 1,4 km2) og Heng. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Strand

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel