Strand

Strand, kommune i Rogaland fylke, i Ryfylke, rett øst for Stavanger. Strand omfatter halvøya mellom Fognafjorden/Årdalsfjorden og Idsefjorden, likeledes landet på sørsiden av Idsefjorden og heiene østover til Tysdal. Til Strand hører også en del øyer i vest; størst er Idse (5,2 km2), Idsal (3,2 km2), Hidle (Sør-Hidle, 1,4 km2) og Heng.Strand grenser til Hjelmeland i nordøst og øst og Forsand i sørøst og sør. Hele artikkelen

Ny artikkel