Skjervøy

Skjervøy, kommune i Troms fylke, ligger i sin helhet på øyer mellom munningen av fjordene Kvænangen og Lyngen. De største øyene i kommunen er Arnøya (274,8 km2), Kågen (84,7 km2), Uløya (77,9 km2, hvorav 46,3 km2 i Skjervøy), Laukøya (36 km2) og Skjervøya (11,8 km2).Skjervøy ble opprettet som kommune 1837 ved innføringen av det lokale selvstyret. Fra Skjervøy ble 1886 Nordreisa utskilt som egen kommune (1057 personer), og i 1890 ble ytterligere et område (32 personer) overført til Nordreisa. Hele artikkelen