Skjervøy er en kommune i Troms fylke. Kommunen ligger i sin helhet på en rekke øyer mellom munningen av fjordene Kvænangen og Lyngen. De største øyene i kommunen er Arnøya (275,7 kvadratkilometer (km²)), Kågen (84,7 km²), Uløya (77,9 km², hvorav 46,3 km² i Skjervøy), Laukøya (36 km²) og Skjervøya (11,8 km²). Skjervøy grenser til Karlsøy og Lyngen i fjorden Lyngen i vest, til Loppa kommune i Finnmark ved øya Brynnilen i munningen av Kvænangen i nordøst, til Kvænangen kommune i fjorden av samme navn i øst og til Nordreisa i Maursundet/Rotsundet i sør. Hele artikkelen