Det utkommer fire aviser, to av dem kommer ut hver fjortende dag, to av dem en gang i måneden. Det statlige kringkastingsselskapet har regionale sendinger i fire kanaler. Staten driver også et fjernsynsselskap, og i tillegg opererer tre kommersielle fjernsynsselskaper.