Leksdal, bygd i Verdal kommune i Trøndelag, øst for Leksdalsvatnet. Bygda er delt i kretsene Nord-Leksdal og Sør-Leksdal. Felles skole beliggende i Nord-Leksdal. omkring 450 innbyggere (2016).