Kalak, sted ved Bekkarfjorden i Lebesby kommune som har gitt navn til en geologisk lagrekke av prekambriske bergarter. Kalak Nappe Complex er et skyvedekke i Nord- og Vest-Finnmark. Bergartene har gjennomgått høy grad av metamorfose.