Innsetfossen, 18 m høy foss i Barduelva, Bardu kommune, Troms. Ligger like nedenfor det 50 km2 store Altevatnet (489–473 m o.h.), som gjennom oppdemning er blitt vannmagasin for Innset kraftverk som har en samlet fallhøyde på 185 meter.