Forsvar i verden

Forsvar er én av de tre militære hovedstridsformene: angrep, forsvar og oppholdende strid. Forsvarsstrid velges når man ikke har tilstrekkelig med styrker til å angripe. Hensikten med forsvarsstrid er å stanse fienden i et bestemt område eller nekte ham adgang til det. Forsvarsstriden bør føres offensivt slik at fiendens evne til å fortsette angrepet blir knekket. Hele artikkelen

Ny artikkel