Forsvar er én av de tre militære hovedstridsformene: angrep, forsvar og oppholdende strid. Forsvarsstrid velges når man ikke har tilstrekkelig med styrker til å angripe. Hensikten med forsvarsstrid er å stanse fienden i et bestemt område eller nekte ham adgang til det. Forsvarsstriden bør føres offensivt slik at fiendens evne til å fortsette angrepet blir knekket.Sjømilitært forsvar har til formål å holde kontroll over sjøområder som er av betydning for egen strategisk situasjon, forsvare eget landterritorium mot angrep fra sjøen (invasjonsforsvar), sikre forbindelseslinjene over sjøen og beskytte virksomhet i forbindelse med egen utnyttelse av havets ressurser. Hele artikkelen

Ny artikkel