Ingen verneplikt, men landets borgere mellom 16 og 55 år kan bli kalt inn for å forsvare landet om nødvendig. Landet har en liten milits på ca. 180 mann som utfører seremonielle og politioppgaver.