Landet har ikke eget forsvar, men inngikk 1962 en forsvars- og vennskapsavtale med New Zealand.