Landet er en del av det regionale sikkerhetssystem som de uavhengige statene i området ble enige om 1982. For forsvaret har landet opprettet en liten paramilitær kontingent av politistyrken.