Bosnia-Hercegovinas forsvar

Allmenn verneplikt ble avskaffet 2006. Personellstyrken var i 2014 i følge IISS 10 500, inkludert 800 personell i flyvåpenet. Bosnia-Hercegovina har forhandlet om medlemskap i NATO siden 2009.

I samsvar med Dayton-avtalen av 1995 hadde føderasjonen av muslimer og kroater og den serbiske republikken, de to statsdelene som Bosnia-Hercegovina består av, hver sine forsvarsstyrker frem til 2005. Da la en kommisjons for reformer i forsvaret frem et forslag om opprettelse av et felles forsvar for begge statsdelene. 1. januar 2006 ble de to statsdelenes forsvarsdepartementer erstattet av et felles departement, og sammenslåingen av de tidligere delstatlige forsvarsstyrkene ble gjennomnført i løpet av 2007.

Den flernasjonale NATO-styrken SFOR (Stabilization Force), som skulle sikre gjennomføringen av fredsavtalen, ble i 2004 erstattet av EUFOR BiH, en flernasjonal styrke under EU-ledelse; de opprinnelig ca. 6000 mann i EUFOR-styrken var i 2014 redusert til omkring 850.

Hæren hadde 2014 av tyngre materiell blant annet 45 stridsvogner av typen M60 og 20 pansrede personellkjøretøy av typen M113. Flyvåpenet hadde 35 helikoptre.

Styrker i utlandet

Bosnia-Hercegovina deltok i 2014 i NATO-operasjonen i Afghanistan (ISAF) med åtte personell, og i FN-operasjonen i den demokratiske republikken Kongo (MONUSCO) med fem observatører.

Kilder

  • The International Institute of Strategic Studies (IISS) (2015). The Military Balance 2015, kap. 4, Europa, s. 76-77.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg