Landet har ikke militære styrker. Sikkerheten ivaretas av en politistyrke,