Bhutans forsvar består av en hær som anslås til omkring 7000 mann (2010). Tjenesten er basert på en blanding av verneplikt og frivillighet. Varierende militær trening fra tre uker til tre måneder blir gitt avhengig av utdanningsnivå. Landets forsvarsinteresser ivaretas i stor grad av India.