Hæren ble oppløst i 1981. En politistyrke innbefatter også en kystvakt, som trenes og utrustes av USA.