Tuvalu har ikke eget forsvar. Landets sikkerhet ivaretas av Australia.