Gundremmingen kjernekraftverk

Gundremmingen kjernekraftverk
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Artikkelstart

Gundremmingen kjernekraftverk er et nedlagt, tysk kjernekraftverk som ligger i delstaten Bayern. Kraftverket hadde i 2021 én kjernereaktor i drift med en ytelse på 1288 megawatt (MWₑ).

Kraftverket ligger i fylket (Landkreis) Günzburg ved elven Donau. Opprinnelig besto kraftverket av tre kjernereaktorer, men alle reaktorene er nå nedlagt. Reaktorene ble kjølt med vann fra Donau i et kjøletårn. Med to reaktorer i drift var årlig produksjon rundt 19 TWh, som utgjorde 3 prosent av Tysklands samlede kraftproduksjon. Kraftverket eies av det tyske energiselskapet RWE AG (75 prosent ) og E.ON SE (25 prosent). Kernkraftwerke Gundremmingen Gmbh hadde ansvaret for driften av kraftverket. Kraftverket engasjerte mer enn 500 ansatte fra Gundremmingen kommune.

Reaktor A

Demontert dampturbin fra enhet A

Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Arbeidet med å bygge den første reaktoren startet i 1962. Reaktoren var en kokvannsreaktor (BWR) med en netto elektrisk ytelse på 237 MWₑ og en termisk virkningsgrad på 29,6 prosent. Da reaktoren kom i drift i 1967, ble kraftverket det første kommersielle kjernekraftverket i Tyskland.

Reaktoren ble utsatt for flere alvorlige hendelser. I 1975 ble to arbeidere drept som følge av en kraftig damplekkasje. Under ugunstige værforhold den 13. januar 1977 oppsto det en kortslutning mellom to høyspentledninger som gikk fra anlegget. Hendelsen krevde en rask stans i driften av kraftverket, men det resulterte i at trykkavlastningsventiler i reaktortanken ble utløst, hvorved reaktorbygningen ble oversømmet av lett radioaktivt vann. Vann og noe gass ble senere sluppet ut til omgivelsene. Skadene var så store at reparasjoner og nødvendige, pålagte endringer av anlegget ble ansett som uøkonomisk å gjennomføre. Reaktoren ble derfor permanent stengt ned som følge av ulykken. Reaktoren hadde da i perioden 1970 – 1977 produsert 10,4 TWh elektrisk energi, med en gjennomsnittlig kapasitetsfaktor på 80,6 prosent.

I 2006 ble det opprettet et teknologisenter på stedet. Teknologisenteret skal blant annet legge til rette for behandling av radioaktivt materiale med sikte på gjenbruk. Anleggskomponenter som fjernes fra kraftverket vil da kunne demonteres, renses og eventuelt klargjøres for deponering.

Reaktor B og C

Reaktor B og C er også kokvannsreaktorer, som hver har en ytelse på 1288 MWₑ og en termisk virkningsgrad på 33,4 prosent. Etter en byggetid på åtte år ble reaktor B satt i kommersiell drift i 1984, etterfulgt av reaktor C i 1985.

Reaktor B ble stengt ned i 2017 som følge av den tyske regjeringens vedtak om å fase ut alle kjernekraftverkene innen 2022. Gjennom reaktorens levetid hadde det produsert 314 TWh elektrisk energi med en gjennomsnittlig kapasitetsfaktor på 83,9 prosent.

Reaktor C ble stengt ned 31. desember 2021. Samlet produksjon gjennom reaktorens levetid var 343 TWh med en gjennomsnittlig kapasitetsfaktor på 82,5 prosent. Kraftverket skal nå dekommisjoneres.

Kjernereaktorer

Reaktor MW Anleggstart I drift Nedlagt
A. BWR 237 1962 1967 1977
B. BWR-72 1288 1976 1984 2017
C. BWR-72 1288 1976 1985 2021
SUM 2813

Mellomlager

I tillegg til kjernereaktorene er det plassert et mellomlager på stedet der brukt kjernebrensel kan oppbevares i containere. I samarbeid med miljøorganisasjoner reiste lokalbefolkningen et søksmål mot prosjektet da det ble lansert. Klagen ble forkastet og lageret ble tatt i bruk i 2006 med plass til 192 containere.

I tråd med tysk lov om Omorganisering av ansvaret for håndtering av radioaktivt avfall ble ansvaret for lagringen overført til selskapet Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH (BGZ) 1. januar 2019.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg