Sør-Ukraina kjernekraftverk

Sør-Ukraina kjernekraftverk ligger i Mykolaiv oblast (fylke) rundt 350 kilometer sør for Kiev. Kraftverket kom i drift i 1983 og er Ukrainas nest største kjernekraftverk med en samlet installert ytelse på 2850 MWe.

Kraftverket eies og driftes av det statlige kraftselskapet Ergoatom, og inngår i Sør-Ukrainas kompleks av kraftproduserende enheter (EPPC – Electric Power Producing Complex). Ved siden av kjernekraftverket består dette energikomplekset av Sør-Ukraina vannkraftverk og Tashly pumpekraftverk. Energikomplekset er enestående i Ukraina og legger til rette for å samkjøre kjernekraft med vannkraftverk og pumpekraftverk. En slik samkjøring gjør det mulig å produsere kraft med lastfølgeegenskaper. Produksjonen kan da til enhver tid kan tilpasses forbruket, til forskjell fra de fleste store kjernereaktorer, som generelt er lite fleksible når det gjelder å tilpasse produksjonen til et varierende forbruk.

Kjernereaktorene

Kraftverket består av tre kjernereaktorer av typen VVER-1000, som er en russisk trykkvannsreaktor med en brutto ytelse på 1000 MWe. Arbeidet med å bygge den første reaktoren startet i 1976 etterfulgt av reaktor 2 i 1981. Reaktorenhet 1 kom i kommersiell i drift i 1983 og hele kraftverket var fullt utbygd i 1989.

Reaktorene har gjennom sin driftsperiode oppnådd en gjennomsnittlig kapasitetsfaktor på 67 prosent, som for kraftverket som helhet tilsvarer en årsproduksjon på cirka 17 TWh. Dette utgjør rundt 10 prosent av landets samlede produksjon av elektrisk energi.

Russiske kjernereaktorer bygges normalt for en levetid på 30 år, men etter at enhetene 1 og 2 gjennomgikk en større oppgradering i henholdsvis 2013 og 2015, fikk de forlenget driftstillatelsen med 10 år. En tilsvarende oppgradering planlegges for enhet 3 i 2019, hvoretter driftstillatelsen er ventet å bli forlenget til 2034.

Kjernereaktorer – Sør-Ukraina kjernekraftverk

Nr/type MWe ηtot 1) GWh2) I drift Stenges
1/V-302 950 31,7 5584 1983 2023(33)
2/V-338 950 31,7 5384 1985 2025
3/V-320 950 31,7 5758 1989 2019(34)
SUM 2850 .. 16726 .. ..
  1. ) Termisk totalvirkningsgrad i prosent
  2. ) Gjennomsnittlig årsproduksjon

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg