Bohunice kjernekraftanlegg

Av /IAEA.
Lisens: CC BY SA 3.0

Bohunice kjernekraftanlegg er en gruppe kjernekraftverk som ligger i Trnava distrikt, i den vestlige delen av Slovakia. Ett av kraftverkene er i drift og består av to trykkvannsreaktorer med en samlet netto ytelse på 942 MWe. Kraftverket eies og driftes av Slovenské Elektrárne a.s., som er et kraftselskap med hovedkontor i Bratislava, og etterfølgeren av et tidligere statlig monopol.

Bohunice A1

Det første kraftverket, Bohunice A1, besto av en KS 150 HWGCR-reaktor (Heavy Water Gas Cooled Reactor) som i sin helhet ble bygd av Škodaverkene. Reaktoren var å anse som en eksperimentell reaktor som ikke var prøvd ut tidligere. Tungtvann ble brukt som moderator og reaktoren ble kjølt med og karbondioksid.

En fordel med konstruksjonen var dens evne til å bruke uanriket uran som kjernebrensel, slik også den kanadiske Candu-reaktoren er i stand til.

Byggingen av reaktoren startet i 1958, men den kom ikke i drift før 1972.

Som følge av at reaktoren var på eksperimentstadiet ble den utsatt for en rekke uventede driftsavbrudd og uhell. Det mest alvorlige skjedde i 1977 da en feil begått under en rutinemessig utskifting av brenselstaver førte til en overoppheting av brenselet, med etterfølgende spolering av kjølekretsen. Hendelsen ble rangert til 4 på INES-skalaen for gradering av kjernekraftulykker, og førte til at reaktoren ble stengt ned. Arbeidet med dekommisjonering av reaktoren pågår fremdeles.

Bohunice V1

Det neste kraftverket, Bohunice V1, kom i drift i 1978 og besto av to trykkvannsreaktorer av typen VVER/V-230. Samlet ytelse var 816 MWe. Dette var en eldre russisk reaktortype som ikke tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet.

Under forhandlingene om medlemskap i EU ble Slovakia tvunget til å avvikle driften av disse reaktorene.

Bohunice V2

Det tredje kraftverket, Bohunice V2, har fått installert to russisk bygd annengenerasjonsreaktorer av typen VVER-440/213. Kjølevannet til reaktorene hentes fra Sinava, som er et vannmagasin med tilknytning til den nærliggende elven Váh. Vannmagasinet sikrer tilstrekkelig med vann selv i tørre perioder. Virkningen som avgitt brukt vann har på faunaen og floraen i elven blir av eier ansett som neglisjerbar. Etter 1987 ble driften av kraftverket endret til kombinert produksjon av kraft og varme (se kraftvarmeverk). Varmen leveres til et fjernvarmeanlegg i tilknytning til blant annet byen Trnava.

Reaktorene hadde opprinnelig en netto ytelse på 408 MWe, men ble i 2010 oppgradert til 471 MWe. I løpet av driftstiden har gjennomsnittlig kapasitetsfaktor vært 81,3 prosent, som gir en årlig kraftproduksjon på rundt 6,7 TWh.

Bohunice V3 under planlegging

En nytt kraftverk (Bohunice V3) har vært under planlegging siden 2008. Ulike alternative leverandører er vurdert, men foreløpig ser det ut til at en avtale kan inngås med Rosatom om en leveranse av en 1200 MWe reaktor. Byggestart kan tidligst skje i 2021.

Reaktorene

Reaktor/type MWt MWe GWh* Idrift Stengt
A1/KS 150 560 93 266 1972 1977
V1/V-230 1375 408 2613 1978 2006
V1/V-230 1375 408 2713 1980 2008
V2/440-213 1471 471 3326 1984 2024**
V2/440-213 1471 471 3379 1985 2025**
SUM (i drift) 2942 942 6705 ... ...

*) Gjennomsnittlig årsproduksjon**) Planlagt

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg