Russisk kjernekraftverk i Sverdlovsk oblast (fylke) øst for Uralfjellene. Kraftverket besto opprinnelig av to kjernereaktorer som ble satt i drift i henholdsvis 1964 og 1969, men disse er nå stengt ned. Dagens reaktor, med betegnelsen BN-600, kom i drift i 1981 og er en hurtig formeringsreaktor med flytende natrium som kjølemiddel. Reaktoren yter 560 MWe (netto) og er den største hurtigreaktoren i verden som er i kommersiell drift. Brenselet er uran anriket til 17-26 % 235U.

Oppføring av en større versjon av formeringsreaktoren startet i 1988, men blant annet på grunn av protester og finansierings­vanskeligheter har arbeidet tatt lang tid. BN-600 skulle opprinnelig nedlegges (dekommisjoneres) i 2010, men har fått forlenget levetid for å dekke gapet mellom gammel og ny versjon av reaktoren. Den nye reaktoren, med betegnelsen BN-800, er nå (desember 2015) kommet i kommersiell drift og koplet til det nasjonale kraftnettet. Brenselet vil i første omgang bestå av uran (75 %) og noe MOX. På litt lengre sikt vil brenselet konverteres til rent MOX og reaktoren vil da kunne demonstrere bruk av MOX som brensel i industriell skala. Driftserfaringer fra BN-800 vil i neste omgang bli brukt til å utvikle den mer avanserte og større reaktoren BN-1200.

De hurtige formeringsreaktorene ved Belojarsk har vakt internasjonal interesse, blant annet fra Japan og Frankrike.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.