Katolske teologer

Katolisisme er en retning innen kristendommen som er organisert i Den katolske kirke og følger Den katolske kirkes tradisjon og troslære. Katolisismen vokste fram som en egen trosretning etter delingen av kristendommen i den latinske og ortodokse kirke. Dette skjedde i 1054, i det som kalles det store skisma. Den katolske kirke har sitt sentrum i Vatikanstaten i Roma med paven som øverste leder. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Anne Stensvold

Universitetet i Oslo

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 63 artikler: