Benedict Franz Xaver von Baader, tysk katolsk teolog og filosof (1765-1841). Studerte medisin og mineralogi i England (1792–96) og München. Professor i teologi og filosofi i München fra 1826. Påvirket av mystikeren Jacob Böhme, og hadde selv betydning for bl.a. Schelling og Kierkegaard. Baaders mystikk la vekt på erfaringen og det ytterstmeningsfulle i sjelens møte med Gud. Han var kritisk til Den katolsk kirken, som han mente ikke tok sine samfunnsplikter alvorlig nok, og ga paven for stor makt, men på dødsleiet underkastet han seg kirkens autoritet. Sentralt van Baaders filosofi var hans menneskesyn som la vekt på menneskets som en Guds skapning. Livets mening var å gjenopprette det Adam hadde ødelagt, og underordne seg Guds normer. Hans viktigste verker: Beiträge zur dynamischen Philosophie, 1805; Fermenta cognitionis, 1822-25; Vorlesungen über spekulative Dogmatik, 1827-28.