Ernesto Buonaiuti, italiensk teolog. En av lederne for den modernistiske bevegelse innen den katolske kirke i Italia. Han ble presteviet 1903, ble lærer i kirkehistorie og hadde flere konflikter med de kirkelige autoriteter pga. sine uttalte modernistiske synspunkter. I 1915 ble han professor i kristendommens historie ved statsuniversitetet i Roma, men ble avsatt 1932 som motstander av fascismen. 1935–39 var han gjesteprofessor i Lausanne. Han ble ekskommunisert 1921, senere forsonet med kirken, 1924 atter ekskommunisert, men anså seg likevel som god katolikk. Fra 1925 utgav han det vitenskapelige tidsskrift Ricerche religiose hvor modernismens ånd levde videre.