Johann Friedrich, tysk katolsk teolog. 1872 professor i kirkehistorie i München. Til stede ved 1. Vatikankonsil i 1870, som han skildret i Tagebuch während des Vatikanischen Konzils (1871). Han var en avgjort motstander av læren om pavens ufeilbarhet, og da den ble vedtatt, nektet han å anerkjenne konsilets beslutninger. Friedrich ble ekskommunisert 1872 og sluttet seg deretter til gammelkatolikkene. I 1882 ble han overflyttet fra det teologiske til det filosofiske fakultet på grunn av sitt kirkepolitiske og dogmatiske standpunkt. Hovedverker: Geschichte des Vatikanischen Konzils (3 bd., 1877–87); Ignaz v. Döllinger (3 bd., 1899–1901).