Johann Joseph Ignaz Döllinger, tysk katolsk kirkehistoriker og teolog; professor i kirkehistorie og kirkerett i München 1826–90, rektor 1872–90. Stilte seg fra 1861 kritisk overfor Roma og bekjempet i en serie skrifter, under pseudonymene Janus og Quirinus, utviklingen som førte til 1. Vatikankonsils vedtak om pavens ufeilbarhet (1870). Utgav dessuten Die Reformation (3 bd., 1846–48), Luther (1851, 2. utg. 1890), Die Papstfabeln des Mittelalters (1863, 2. utg. 1890). Döllinger nektet å underkaste seg ufeilbarhetsdogmet og ble ekskommunisert i 1871, men sluttet seg likevel ikke til de såkalte gammelkatolikker.