Johannes av Jandun, fransk teolog, utgav 1324 sammen med Marsilius av Padova skriftet Defensor Pacis, med tanker som kan betraktes som en forløper for den lutherske regimentslære. De politiske myndigheter tilkjennes større uavhengighet av kirke-institusjonen enn paven kunne godta, og skriftet ble fordømt av Johannes 22 i 1327.