Matthias fra Janov, tsjekkisk teolog, fra 1381 kannik i Praha. Han studerte 1373–81 ved Sorbonne. I indignasjon over kirkens forfall virket han med ord og skrifter for en reform av kirkens liv, og var selv en from kristen mystiker. Ved sitt livsverk Regulae Veteris et Novi Testamenti ble han en viktig inspirasjon for Jan Hus og den tsjekkiske reformasjonen på 1400-tallet.