Claudio Aquaviva, italiensk teolog. Ble 1581 Jesuitterordenens general og forstod å skaffe ordenen en meget stor innflytelse i de europeiske staters politikk. Også i kampen mot protestantene og på misjonsmarken hadde ordenen under hans førerskap stor fremgang.