Michel Servet, spansk lege og teolog. I 1531 utgav han en bok hvor han fremsatte en treenighetslære som har likhetspunkter med modalismen i 3. årh. Senere ble han livlege i Vienne, hvor han korresponderte med Calvin. I Christianismi restitutio, utgitt anonymt i 1553, forkastet han på nytt den tradisjonelle treenighetslære og fremsatte også en lære om inkarnasjonen som var lite i samsvar med den kirkelige ortodoksi. Calvin angav ham til inkvisisjonen. Servet flyktet til Genève, hvor han ble arrestert og stilt for retten, anklaget for å fornekte kristne grunnsannheter. Han ble dømt til døden og brent den 27. oktober 1553. På 350-årsdagen for hans død reiste den reformerte kirke et «soningsmonument» over ham i Genève.