Beatus fra Liébana, spansk teolog og geograf. Forfattet 776 en kommentar til Johannes' åpenbaring, utstyrt med en rekke kart og illustrasjoner som skulle anskueliggjøre den eldste kristne misjon. Verket ble flittig avskrevet utover i middelalderen og forøkt med nytt, kunstnerisk verdifullt illustrasjonsmateriale. Hans kommentarverk har spilt en betydelig rolle i bokillustrasjonens og kartografiens historie. En fullstendig utgave, Commentaria in Apocalypsin utkom 1770.