Giovanni Perrone, italiensk romersk-katolsk teolog; en av de ledende dogmatikere innen 1800-tallets jesuittisme og ultramontanisme, ivrig forkjemper for dogmene om Marias ubesmittede unnfangelse og pavens ufeilbarhet. Perrone virket fra 1824 som professor ved Collegium Romanum i Roma. Hans Praelectiones theologicae i ni bind kom i 34 opplag, en forkortet utgave (2 bd.) i 47 opplag og mange oversettelser.