Hermann Busenbaum, tysk jesuitt, moralteolog. Utgav 1650 sitt hovedverk Medulla theologiae moralis, som utkom i over 200 opplag. Etter attentatet mot Ludvig 15 i 1757 ble et punkt i Busenbaums moral-kasuistikk mistydet som anbefaling til kongemord. Det beryktede uttrykket «hensikten helliger midlet» har også feilaktig vært tillagt ham. Uttrykket finnes ikke i Medulla, men ligger nært opp til den, og står der i sammenheng med harmløse eksempler. Fortolkningen kan forstås ut fra det kasuistisk-konkrete i denne morallæren (moralen er ikke allmenngyldig), men Jesuittordenen benekter at den noensinne har lært slik.