Romano Guardini, tysk romersk-katolsk teolog og filosof. Professor ved universitetet i Berlin 1923, avsatt 1939 på grunn av sin motstand mot nazismen, professor i Tübingen 1945, München 1948–62. Hans verker er av filosofisk, teologisk og kulturfilosofisk art. Han var en fornyer av katolsk tenkning og inspirator til kirkelig fornyelse. Av hans tallrike verker kan nevnes: Vom Geist der Liturgie (1918), Der Mensch und der Glaube (1933, omarbeidet utg. 1947), Der Herr (1937), Der Tod des Sokrates (1945), Über das Wesen des Kunstwerks (1949), Das Ende der Neuzeit (1950, norsk overs. Den nyere tids undergang, 1963).