Albert Houtin, fransk katolsk teolog, modernist. Etter sin ordinasjon i 1891 virket han som lærer ved seminaret i Angers. Hans studier av kristendommens begynnelse i Angers og andre deler av Frankrike resulterte i verket La Controverse de l'apostolicité des Églises de France au XIXe siècle (1900). Boken ble godt mottatt i lærde kretser, men ble ellers gjenstand for kritikk. Han måtte oppgi lærerstillingen i Angers, men ble ansatt ved St. Sulpice i Paris, en stilling han mistet etter å ha utgitt La Question biblique chez les catholiques de France au XIXe siècle (1902). Et dekret fra Vatikanet (1903) som fordømte verker av A. Loisy, rammet også to av Houtins utgivelser. Etter en skarp kontrovers med sin biskop gikk Houtin over i modernistenes rekker og utgav flere skrifter som bl.a. satte sølibatetet i et dårlig lys. Han trakk seg definitivt som prest i 1912. Han fikk en stilling ved Musée pédagogique, samtidig som han fortsatte sine publikasjoner, særlig viet modernismens forhistorie.