Henry Edward Manning, britisk teolog, prest i den anglikanske kirke fra 1833, gikk 1851 over til den romersk-katolske kirke. Fra 1857 var han domprost i Westminster, 1865 erkebiskop samme sted, 1875 kardinal. Manning var opptatt av praktisk-kirkelige og sosiale spørsmål, og han fungerte som voldgiftsmann ved dokkarbeiderstreiken 1889. Han opptrådte også som talsmann for avholdssaken. Deltok i det 1. Vatikankonsil, hvor han støttet dogmet om pavens ufeilbarlighet.