Petrus Lombardus, romersk-katolsk teolog. Han studerte i Bologna og senere i Paris, der han underviste i teologi fra 1140-årene; biskop i Paris fra 1159. Hans kommentar til Salmene og Paulusbrevene skaffet ham æresnavnet expositor, fortolkeren. Hans hovedverk er Libri IV sententiarum, middelalderens første store helhetsfremstilling av den kristne dogmatikk, kommentert i forelesninger av de senere skolastikere. Verket ble brukt som lærebok og håndbok helt til ut på 1600-tallet og finnes derfor i et stort antall håndskrifter, fra 1200-tallet ofte ledsaget av en liste over «punkter hvor sentensmesterens oppfatning ikke deles av alle».