Alfred Loisy, fransk romersk-katolsk teolog. Professor i bibelvitenskap ved Institut catholique i Paris 1890, avsatt 1893 pga. sin radikale historisk-kritiske bibelforskning. Stor oppsikt vakte hans L'Évangile et l'Église (1902), et katolsk svar på A. v. Harnacks Wesen des Christentums. Den ble satt på index av paven, sammen med Le Quatrième évangile. Loisy skildret selv i Autour d'un petit livre (1903) den strid han kom opp i. I 1908 ble han ekskommunisert. 1909–30 var han professor ved Collège de France og utgav en rekke arbeider over nytestamentlige emner. Loisy var en av den katolske modernismes grunnleggere og betydeligste representanter.