Paolo Sarpi, italiensk jurist og teolog, medlem av Servitterordenen (se servitter) hvor han var generalprokurator 1585–88. I striden mellom Paul 5 og Venezia tok han hjembyens parti og ble utnevnt til dens teologiske rådgiver. På grunn av sine anti-pavelige uttalelser ble han ekskommunisert 1607, men fortsatte som teologisk rådgiver og prest inntil sin død. Sarpi var forsonlig innstilt overfor protestanter og støttet deres virksomhet i Venezia. I hovedverket Istoria del concilio Tridentino (1619) fremstiller Sarpi konsilet i Trento som en konspirasjon mot reformer i den katolske kirke. Verket er til dels av tvilsom historisk gehalt, men er et stilistisk mesterverk. Det ble oversatt til mange språk og ble fremdeles lest på 1800-tallet.