Friedrich Baron von Hügel, østerriksk-skotsk katolsk teolog og filosof. Giftet seg 1873 med Lady Mary Herbert og kom gjennom henne i forbindelse med katolske og aristokratiske kretser i London, der han bodde resten av livet. Han studerte geologi, filosofi, bibelkritikk og religionshistorie og kom i kontakt med ledende modernister som A. Loisy og G. Tyrrell som ble hans venner for livet. Hügel forsøkte å utarbeide en kristen kulturfilosofi (incarnational philosophy) og hevdet at de tre konstante elementer i religionen er det institusjonelle, det intellektuelle og det mystiske. Religionens vesen er tilbedelse. Hans viktigste verker er The Mystical Element of Religion as studied in St. Catherine of Genoa and Her Friends (1908), Eternal Life (1912), Essays and Addresses on the Philosophy of Religion (1921) og The Reality of God (utgitt posthumt 1931). Ved siden av J. H. Newman var von Hügel den mest markante personlighet i engelsk katolisisme i moderne tid.