Petr Chelčický, tsjekkisk selvlært teolog og filosof, forfatter av originale, religiøse skrifter. Inspirert av evangeliene og tidlige reformtenkere, bl.a. Jan Hus, forkastet han statsordningen med standsforskjeller, domstoler, tvang og krig, men oppfordret til et broderlig samliv, grunnet på gjensidig respekt og ansvar. Hans tilhengere grunnla de Böhmiske brødres unitet. Hans viktigste verker er Åndelig strid (ca. 1421), Talen om tre slags folk (ca. 1425) og Troens nett (ca. 1440).