Cornelius Jansen, d.y., nederlandsk romersk-katolsk teolog. Studerte i Leuven, reiste 1604 til Paris der han ble nær venn av Jean Duvergier de Hauranne (Saint-Cyran); sammen ledet de et kollegium i Bayonne 1612–14. 1614–17 viet begge seg til studiet av kirkefedrene, særlig Augustin. De la planer om en reform av den kirkelige dogmatikk og morallære, i opposisjon til de ledende motreformatoriske teologer. 1617 vendte Jansen tilbake til Leuven der han ledet det hollandske kollegium som professor i teologi og eksegese. 1636 ble han utnevnt til biskop av Ieper. Han polemiserte mot de nederlandske kalvinister på den ene siden og mot jesuittene på den andre. På grunn av sine meget grundige studier av Augustin begynte han 1628 å skrive på sitt hovedverk Augustinus, som ble utgitt i tre bind først etter hans død (Leuven 1640, Paris 1641). Dette verket danner grunnlaget for jansenisme.