Fulbert av Chartres, fransk teolog; helgen. Kansler ved katedralskolen i Chartres, som han utviklet til et av Europas ledende lærdomssentre, biskop av Chartres fra 1006. Av hans skrifter finnes tallrike brev, prekener, avhandlinger og dikt. Minnedag 10. april.