Georg Cassander, flamsk katolsk teolog. Underviste i Brugge, Gent og Köln. Ivret i sine skrifter for gjenopprettelse av enheten mellom den romersk-katolske kirke og protestantene på grunnlag av Skriften og kirkefedrenes lære, samt ved innrømmelser i rituelle spørsmål om nattverden og angående presteekteskap. Både Ferdinand 1 og Maximilian 2 benyttet seg av ham som teologisk rådgiver, men på kirkelig hold ble hans kompromissholdning avvist av alle parter.