Pierre Charron, fransk katolsk teolog og filosof, venn av Michel de Montaigne. Charron var opprinnelig jurist, men ble senere prest. Som teolog inntok han et romersk-katolsk ortodokst standpunkt; han forsvarte kirken og angrep den reformerte lære i Les trois vérités (1593) og senere i Discours chrétiens (1600). Derimot ble hans filosofiske hovedverk De la sagesse (1601) av mange ansett for å være uforenlig med kirkens lære. Charron hevder her skeptiske og frisinnede synsmåter; han skiller moralen fra religionen og mener at den menneskelige natur bør være grunnlaget for moral og politikk.